Finance

Gestart in 2017 met twee pijlers in het achterhoofd:
• winstmaximalisatie en
• continuïteit

Met deze gedachtengang, gaan wij graag door uw gehele financiële verantwoording.
Wij beginnen bij de basis, uw financiele verantwoording, de administratie